Author:Akumi Yoshida, Yu Watase, Chiho Saito

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Animerica Extra Vol 6 No. 10 (Banana Fish, Fushgi Yugi, Revolutionary Girl Utena, Short Program 2, Video Girl AI)

Animerica Extra Vol 6 No. 10 (Banana Fish, Fushgi Yugi, Revolutionary Girl Utena, Short Program 2, Video Girl AI)

By: Akumi Yoshida, Yu Watase, Chiho Saito/Be-PaPas, Mitsuru Adachi, Masakazu Katsura

Price: $1.95

Publisher: Viz Communications, Inc: 2003

Seller ID: 322887

Condition: Very Good.